Pojištění

Benefitem pro naše klienty je služba garance nejvyššího pojistného plnění z pojišťovny v případě pojistné události. Pojistné plnění Vám zajistí specializovaný právní tým, který je odborníkem na pojistné právo.

Stavba, domácnost a odpovědnost

Stavba

Pojištění majetku je velice důležité, jelikož pro většinu lidí nemovitosti bývají největší kapitál, který v životě mají. Pokud by měl klient přijít například o střechu nad hlavou z důvodu nenadálé pojistné události tak je to pro mnoho lidí likvidační problém proto zde máme pojištění majetků. Umíme pojistit domy, byty, chalupy, komerční nemovitosti, bytové domy, garáže atd.

Domácnost

V dnešní době vybavit si svou domácnost je velice nákladná položka. V případě pojistné události například požárů či povodně Vám pojišťovna vyplatí sjednanou pojistnou částku, aby jste si mohli zařídit vybavení nové a spokojeně žít dle vašich standardů.

Odpovědnost

Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě je od doby platnosti nového občanského zákoníku důležité pojištění. Pokud totiž ne úmyslně způsobím škodu třetí osobě tak vím, že jsem zajištěný na nároky, které po mě bude požadovat poškozená osoba. Od nového občanského zákoníku tyto nároky mohou být statisícové až miliónové.

Životní pojištění

Životní pojištění je produkt, kterým klient zajišťuje sebe a osoby nejbližší v nenadálých životních situacích. Pokud klient potřebuje zajištění pro případ hypotečního úvěru tak toto pojištění vždy potřebuje k vinkulaci pojistného plnění. Dále životní pojištění obsahuje připojištění: Smrt, Invaliditu, Velmi vážná onemocnění, trvalé následky, denní odškodné, tělesné poškození úrazem, hospitalizace, pracovní neschopnost a ošetřování člena domácnosti.

Povinné ručení

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla patří mezi povinné pojištění určené zákonem. Není jednoduché pro běžného člověka zjistit do které pojišťovny se vydat a jaké následné parametry pojištění by byli nejlepší. S tímto Vám rádi pomůžeme. Nabídneme Vám varianty min. od 10 pojišťoven a vy si zvolíte řešení, které Vám nejvíce vyhovuje. Jak z pohodlí Vašeho domova, nebo u nás v kanceláři. Tak aby to bylo příjemné Vám.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění nás kryje, pokud se chceme pojistit na škody, které si způsobíme sami na našich vozidlech, nebo na škody které nejsme schopni ovlivnit. Havarijní pojištění může obsahovat i různá připojištění například: Živel, krádež, vandalismus, požár. S nastavením pojistné smlouvy Vám rádi pomůžeme.

Odpovědnost při výkonu práce

Pojištění odpovědnosti Vás kryje pokud způsobíte škodu zaměstnavateli. Ze zákona může po Vás zaměstnavatel požadovat 4,5 násobek Vašeho hrubého příjmu. Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli by měl mít každý člověk, který je v pracovněprávním vztahu.

Podnikatelské rizika

Pojištění podnikatelských rizik je pojištění pro podnikatele - pro fyzické nebo právnické osoby mající své identifikační číslo, tedy například kadeřnice, obchodník, trafikant, švadlena, opravář elektrospotřebičů, truhlář, kameník, čalouník, pojišťovací poradce a další. Pojištění se vztahuje na věci movité, nemovité i pronajaté na rizika s tím spjatá např: živel, krádež, vandalismus, požár atd. Podnikatelé se dále zajišťují na odpovědnost z podnikání. Pojištění kryje újmy na životě a zdraví člověka, na hmotné věci i zvířeti, které způsobíte jinému subjektu v souvislosti s podnikatelskou činností.

Bytové domy

Staráte se o bytový o dům? Rádi vám od části starostí ulevíme – hlavně od těch spojených s poškozením domu, poruchami, nehodami, vandalstvím, nebo dokonce s vaší odpovědností. Pojištění je jak pro majitele domu, bytové družstva nebo společenství vlastníků. 

Do pojištění lze zařadit celou řadu rizik, nejčastějším požadavkem je však pojištění domu, pojištění odpovědnosti a také pojištění odpovědnosti statutárních orgánů, členů výboru. Chrání majitele, nájemníky i společenství vlastníků. Pojištění bytového domu se vztahuje i na kotelny, výtahy, čerpadla, rekuperace, přístupové a kamerové systémy a další použité technologie. Pojištěny jsou automaticky i vedlejší stavby domu, jako jsou garáže, oplocení nebo dětská hřiště. Pojištěné jsou také všechny movité věci ve vlastnictví SV.

Pojištění Vám připravíme individuálně, šité na míru dle Vašich požadavků.

Používáme soubory cookies

Některé z nich jsou k fungování stránek nezbytné, ale o těch ostatních můžete rozhodnout sami.